مدیران شرکت

سیدمصطفی شاه رکنی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

اهم سوابق کاری

 • کارشناس صنایع برودتی – شرکت سهامی شیلات ایران (۶۹ تا ۷۴)
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد (۷۴ تا ۸۲)
 • مجری پروژه های تاسیسات، تهویه و تبرید – شرکت تابان طرح دز (۷۸ تا ۸۰)
 • کارشناس تامین و نصب تجهیزات نیروگاه کارون ۳ – شرکت فراب (۸۰ تا ۸۳)
 • مدیر اجرایی نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی کارون ۳ – شرکت فراب (۸۳ تا ۸۷)
 • معاونت امور پروژه ها – شرکت ساختمان و نصب فراب (۸۷ تا ۸۹)
 • مجری طرح نیروگاه آبی داریان (۲۱۰ مگاوات) – شرکت فراب (۸۹ تا ۹۴)
 • مجری طرح نیروگاه آبی آزاد (۱۰ مگاوات) – شرکت فراب (۸۹ تا ۹۴)
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره – شرکت ساختمان و نصب فراب (۹۱ تا ۹۹)
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره – شرکت ابتکار تجهیز البرز (از ۱۴۰۰)

مهران لطفی

رییس هیئت مدیره

اهم سوابق کاری

 • معاون مدیرعامل و مدیر کارخانه – شرکت هپکو (۶۷ تا ۶۹)
 • معاون طرح و توسعه ریخته گری و آهنگری – شرکت ماشین سازی اراک (۶۹ تا ۷۳)
 • مدیر اجرایی پروژه ها و عضو هیات مدیره – شرکت ماشین سازی اراک (۷۳ تا ۷۷)
 • مجری طرح نیروگاه برق آبی ۲۰۰۰ مگاواتی کارون ۳ – شرکت فراب ( ۷۷ تا ۸۴)
 • مجری طرح نیروگاه برق آبی ۱۰۰۰ مگاواتی سیاه بیشه – شرکت فراب (۸۴ تا ۹۰)
 • معاون اجرایی طرح های نیروگاه های برق آبی و عضو هیات مدیره – شرکت فراب (۸۲ تا ۸۸)
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره – شرکت فراب (۸۸ تا ۹۷)
 • رئیس هیت مدیره – شرکت ابتکار تجهیز (از ۹۸)

سیدعلیرضا کرمعلی‌ناظر

مدیر مهندسی/ پروژه و عضو هیئت مدیره

اهم سوابق کاری

 • کارشناس فنی مکانیک – شرکت فرناس تکنولوژی (۷۶ تا ۸۰)
 • کارشناس فنی مکانیک معاونت مهندسی – شرکت ایران خودرو (۸۰ تا ۸۱)
 • کارشناس نصب مکانیک تجهیزات نیروگاه کارون ۳ – شرکت فراب (۸۱ تا ۸۳)
 • کارشناس فنی مکانیک طرح نیروگاه سیمره – شرکت فراب (۸۳ تا ۸۷)
 • مدیر مهندسی – شرکت ساختمان و نصب فراب (۸۷ تا ۸۹)
 • مدیر پروژه طرح نیروگاه ۲۲۰ مگاواتی سنگ توده ۲ در کشور تاجیکستان (۸۹ تا ۹۱)
 • مدیر پروژه طرح نیروگاه ۴۸۰ مگاواتی سیمره – شرکت ساختمان و نصب فراب (۹۱ تا ۹۲)
 • مشاور مکانیک نیروگاه ۲۴۰۰ مگاواتی باکون – مالزی (مشاور کارفرمای اصلی طرح) (۹۲)
 • مدیر پروژه طرح یوتیلیتی فاز ۲۲–۲۴ پارس جنوبی – شرکت ساختمان و نصب فراب (۹۲ تا ۹۹)
 • طرح بند و نیروگاه ترم در کشور کنیا – شرکت ساختمان و نصب فراب (۹۴ تا ۹۷)
 • عضو هیات مدیره – شرکت ساختمان و نصب فراب (۹۶ تا ۹۹)
 • مدیر مهندسی/ مدیر پروژه و عضو هیئت مدیره – شرکت ابتکار تجهیز البرز (از ۹۹)

سیداحمد حسینی تشنیزی

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

اهم سوابق کاری

 • کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید – شرکت ماشین سازی اراک (۷۸ تا ۸۲)
 • کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه – شرکت فراب (۸۲ تا ۸۵)
 • رئیس برنامه ریزی معاونت مهندسی – شرکت فراب (۸۵ تا ۸۸)
 • مدیر برنامه ریزی و مستند سازی – شرکت فراب (۸۸ تا ۹۰)
 • مدیر پروژه نیروگاه برق آبی ۴۸۰ مگاواتی سیمره – شرکت ساختمان و نصب فراب (۹۰ تا ۹۲)
 • مدیر پروژه نیروگاه ۲۲۰ مگاواتی سنگ توده ۲ واقع در کشور تاجیکستان (۹۰ تا ۹۲)
 • مدیر پروژه NGL خارگ واقع در جزیره خارگ – شرکت ساختمان و نصب فراب (۹۰ تا ۹۲)
 • مدیر برنامه ریزی و سیستم ها – شرکت ساختمان و نصب فراب (۹۲ تا ۹۹)
 • مدیر پروژه تجهیز کارگاه پالایشگاه گازی کیش – شرکت ساختمان و نصب فراب (۹۲ تا ۹۴)
 • مدیر پروژه خط ۷ متروی تهران – شرکت ساختمان و نصب فراب (۹۵ تا ۹۸)
 • مدیر پروژه خط ۲ متروی مشهد – شرکت ساختمان و نصب فراب (۹۷ تا ۹۹)
 • مدیر پروژه توسعه خط ۱ متروی تهران – شرکت ساختمان و نصب فراب (۹۷ تا ۹۹)
 • مشاور پروژه مخازن بتنی SBR تصفیه خانه فاضلاب کیش (۹۹)
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه – شرکت ابتکار تجهیز البرز (از ۱۴۰۰)